top of page

Voedings- en eetproblemen bij kinderen en jongeren

De moeilijkheden rond voeding en eten zijn heel divers bij kinderen en adolescenten. Van allergieën en intoleranties tot eetstoornissen of obstipatie, eten is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Soms wordt de situatie zodanig complex dat externe hulp (tijdelijk) nodig is. 

Aangezien kinderen en jongeren vaak kwetsbaar zijn, werk ik multidisciplinair met (kinder)artsen, kinesitherapeuten, psychologen, logopedisten, coaches... zodat de beste zorg kan worden gegarandeerd. 

Allergieën en intoleranties

Bij een vermoeden of na diagnose, volgt er soms een golf van informatie over wat wel en niet meer mag. Om de variatie in voeding niet te eng te houden, zoeken we naar alternatieven die wel kunnen binnen de allergie of intolerantie.

Maag-darm problemen

Problemen als obstipatie, diarree en buikpijn zijn vaakvoorkomend bij meestal jonger kinderen. A.d.h.v. eenvoudige en haalbare aanpassingen in de voeding, kan vaak een verlichting van de klachten worden verkregen.

Overgewicht en obesitas

Kinderen en jongeren met zwaarlijvigheid hebben het vaak moeilijk in onze samenleving. Veroordeling en stigma zijn veelvoorkomend. Tijdens de eerste consultatie brengen we de mogelijke oorzaken in kaart om vervolgens stappen te zetten naar een gezonde leefstijl zonder dat het kind op dieet komt te staan.

ASS en voedsel- selectiviteit

Het sterk beperken van voeding of een sterke af- of voorkeur hebben in voeding, wordt selectief eten genoemd. In ernstige gevallen kan dit leiden tot voedselinname- stoornissen. Deze problemen komen vaker voor bij personen met ASS.

Eetproblemen en -stoornissen

Voornamelijk jongeren kunnen tijdens de puberteit moeilijkheden ondervinden rond voeding. Ze zijn dan extra kwetsbaar voor eetproblemen en deze kunnen soms leiden tot eetstoornissen.

Terugbetaling

Terugbetaling mutualiteit

Terugbetaling door mutualiteiten

Afhankelijk van bij welke mutualiteit je bent aangesloten, zal je een som terugbetaald krijgen. Dit is afhankelijk van de mutualiteit, maar eveneens ook van de reden van aanmelding. Gedurende de eerste consultatie wordt dit besproken.

Indien je hierover vragen hebt, mag je me steeds contacteren via het contactformulier.

bottom of page